PSA Press "The Iron Giant" Pin

PSA Press "The Iron Giant" Pin

enamel pin
3.75 inches