.Scott C. "Purple Rain Showdown" Sticker

.Scott C. "Purple Rain Showdown" Sticker

die-cut sticker
2.69 x 3 inches