Nerdsgetstitches "It Stinks"

Nerdsgetstitches "It Stinks"

Embroidery
5" Inches
Framed
Inspired by Jon Lovitz as Jay Sherman