Jonski "Trogstalag"

Jonski "Trogstalag"

Ink on paper

8.5 x 11 inches

framed